Stowarzyszenie Tłumaczy

PSBT i KMK? Co łączy te dwie nazwy?

PSBT to skrót od Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń. Stowarzyszenie powstało w 2001 roku i jego rola polega na skupianiu biur, zajmujących się profesjonalnymi usługami tłumaczeniowymi.
PSBT stawia na cel promowanie dobrych praktyk oraz norm jakości. Dąży do podnoszenia prestiżu oraz jakości.

Ale co łączy ich z KMK?

Biuro Tłumaczeń KMK należy do stowarzyszenia PSBT od 2004 roku. By zapewnić Państwu jak najwyższą jakość usług, działamy zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk PSBT. Członkostwo w takiej organizacji jest dla nas najlepszą reklamą, ponieważ do stowarzyszenia mogą należeć wyłącznie elitarne grono osób wykonujących tłumaczenia.

Udostępnij:

Tłumaczenie zaświadczenia lekarskiego w Biurze Tłumaczeń KMK

Tłumaczenie dokumentów medycznych jest jedną z ważniejszych formalności, związanych między innymi z pracą za granicą. Przetłumaczenie takiego dokumentu zapewni nam ubezpieczenie zdrowotne oraz ułatwi sprawy socjalne.

Zaświadczenie lekarskie stanowi potwierdzenie faktycznego lub prawnego stanu rzeczy, wydawane jest na prośbę zaświadczeniobiorcy. Takie zaświadczenie może być wystawiane w różnych celach, najczęściej jest związane z działalnością zawodową lub naukową.

Przetłumaczenie zaświadczenia lekarskiego wymaga od tłumacza znajomości specjalistycznego słownictwa oraz dokładności.

Biuro Tłumaczeń KMK może zapewnić Państwu terminowość wykonywanego zlecenia, doświadczenie oraz rzetelność. Biuro tłumaczeń KMK to drużyna składająca się z fachowych, certyfikowanych tłumaczy.

Biuro Tłumaczeń KMK oferuje Państwu usługę tłumaczenia na język angielski lub inny język obcy zaświadczenia lekarskiego. Zapraszamy do wysyłania niezobowiązujących zapytań na mail: biuro@kmk-tlumaczenia.pl.

Udostępnij:

Dzień języka rosyjskiego

Międzynarodowy Dzień Języka Rosyjskiego jest obchodzony 6 czerwca. Wybór tej daty nie był przypadkowy. Jest to dzień urodzin rosyjskiego poety Aleksandra Puszkina, uważanego za twórcę współczesnego literackiego języka rosyjskiego.

Język rosyjski należy do grupy języków wschodniosłowiańskich. Około 145 mln ludzi posługuje się nim jako językiem pierwszym, ogółem 250-300 mln. Stanowi język urzędowy w:

  • Rosji,
  • Kirgistanie,
  • Kazachstanie,
  • i na Białorusi.

Język rosyjski jest jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Język rosyjski zapisywany jest grażdanką, czyli uproszczoną wersją cyrylicy, następnie nieco uproszczoną w 1918. Od tego czasu składa się z 33 liter.

Kilka ciekawostek o Rosji i języku rosyjskim 😉
Aż 77% powierzchni Rosji zajmuje Syberia.
Według statystyk najwięcej słów w języku rosyjskim zaczyna się na literkę П – czyli P.
Za panowania Piotra I Wielkiego w Rosji obowiązywał podatek od brody, którego obowiązkiem płacenia byli objęci wszyscy z zarostem twarzy.
W języku rosyjskim funkcjonuje bardzo wiele tzw. fałszywych przyjaciół, czyli słów, które brzmią tak samo lub bardzo podobnie do języka polskiego, natomiast mają zupełnie inne znaczenie.
Kolej Transsyberyjska, która prowadzi z Moskwy do Władywostoku, to najdłuższa linia kolejowa na świecie.
Państwowe Muzeum Ermitażu Od 1764 roku muzeum „zatrudnia” koty, aby chroniły dzieła sztuki przed gryzoniami.

Szukasz tłumacza języka rosyjskiego? Potrzebujesz tłumaczenia ważnych dokumentów, a może strony internetowej? Zapraszamy do wysyłania zapytań na adres Biura Tłumaczeń KMK – biuro@kmk-tlumaczenia.pl.

Zdjęcie Pinterest

Udostępnij:

Tłumaczenie aktów urodzenia

Coraz częściej zachodzi potrzeba posiadania profesjonalnie przetłumaczonych dokumentów urzędowych. Praca za granicą, studia lub małżeństwo wymagają przysięgłego tłumaczenia. Tak samo akt urodzenia, który może służyć jako dowód tożsamości.

Najlepszym sposobem na uzyskanie profesjonalnego tłumaczenia takich dokumentów jest zlecenie translacji w biurze tłumaczeń.

Biuro Tłumaczeń KMK posiada wielu doświadczonych specjalistów, którzy wiedzą, w jaki sposób obejść się z dokumentami osobistymi.

Przetłumaczony akt urodzenia jest zawsze tłumaczony ze szczególną uwagą, ponieważ opisuje naszą tożsamość i jak najwierniej musi odzwierciedlać sens oryginału. Gdy te warunki zostaną pominięte, wówczas może dojść do problemów podczas rekrutacji na uczelnię lub w urzędzie stanu cywilnego.

Akty urodzenia muszą być tłumaczone w identycznym formacie jak oryginał dokumentu. Pozwala to na szybkie i proste porównanie dokumentów. Tłumaczenie będzie zawierać również opis pieczęci i stempli urzędowych. W przypadku gdy pieczęcie są nieczytelne, tłumacz musi umieścić odpowiednie znakowanie takiego fragmentu.

Tylko tłumacz przysięgły może dokonywać tłumaczeń certyfikowanych dokumentów. Takie dokumenty wymagają podpisu oraz oświadczenia ze strony tłumacza przysięgłego. Poświadczają one o tym, iż tłumacz dobrze zna źródło, język tłumaczenia oraz posiada odpowiednie uprawnienia.

Biuro Tłumaczeń KMK to firma z wieloletnim doświadczeniem w wykonywaniu przysięgłych tłumaczeń aktów urodzenia. Zapraszamy do wysyłania niezobowiązujących zapytań na mail: biuro@kmk-tlumaczenia.pl.

Udostępnij:

Tłumaczenie wpisu do KRS

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) to publiczny rejestr prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Utworzono go w 2001 roku i zastąpił on rejestr Handlowy.

Dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego jest publiczny i każdy chętny może uzyskać dane o interesującym go podmiocie.

Każde przedsiębiorstwo, stowarzyszenie, organizacji społeczne i zawodowe, fundacje oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej podlegają obowiązkowemu wpisowi do rejestru. Nie podlegają tam natomiast osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Fizyczne odpisy lub wyciągi z KRS są wymagane przy różnych procedurach sądowych. Pozwalają na udowodnienie zajścia konkretnej zmiany w firmie. Gdy postępowanie sądowe odbywa się za granicą, konieczne będzie wykonanie tłumaczenia przysięgłego na język angielski, niemiecki lub inny język obcy. Wpis do KRS jest niezwykle ważnym dokumentem, dlatego nie wystarczy wykorzenianie tłumaczenia zwykłego.

Tłumaczenie odpisu lub wyciągu nie jest skomplikowaną sprawą, ale ze względu na jego wartość , warto zlecieć tłumaczenie przysięgłe profesjonalnej agencji tłumaczeń, takiej jak Biuro Tłumaczeń KMK.

Biuro Tłumaczeń KMK to firma z wieloletnim doświadczeniem i wykwalifikowaną drużyną tłumaczy. Jeżeli potrzebujesz tłumaczenia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego na język obcy to zapraszamy do wysyłania niezobowiązujących zapytań na mail: biuro@kmk-tlumaczenia.pl

Udostępnij:

Tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia o niekaralności

Zaświadczenie o niekaralności jest niezwykle pomocne, gdy wybieramy się do pracy za granicą. W takim przypadku należy zadbać o tłumaczenie uwierzytelnione takiego dokumentu. Obecnie większość pracodawców prosi o takie zaświadczenie.

Zaświadczenie o niekaralności jest dokumentem, który stwierdza, iż dana osoba nie była wcześniej skazana przez sąd wyrokiem prawomocnym za popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Nie ma tutaj znaczenie, czy wyrok nałożył sąd polski, czy sąd obcego państwa.

Informacje na temat niekaralności przechowuje krajowy Rejestr Karny.

Zaświadczenie o niekaralności lub jego uwierzytelnione tłumaczenie może być wymagane w różnych sytuacjach. Do pełnienia niektórych funkcji w społeczeństwie ustawowo wymagany jest brak wpisu w Krajowym Rejestrze Karnym.

Gdzie jeszcze możesz potrzebować uwierzytelnionego tłumaczenia zaświadczenia o niekaralności?
Przy składaniu wniosku o wydanie wizy przed wyjazdem za granicę;
Przy udziale w programie pracy wakacyjnej typu Camp America;
Procedurą związaną z emigracją do innego kraju;
Udziale w procesie re rekrutacyjnym za granicę.

Należy mieć na uwadze, iż zaświadczenie o niekaralności jest dokumentem wydawanym przez organ państwowy i w takim przypadku niedopuszczalne jest samodzielne przetłumaczenie takiego dokumentu. Zająć się tym będzie musiał wykwalifikowany tłumacz przysięgły, ponieważ tylko on posiada odpowiednie uprawnienia.

Biuro Tłumaczeń KMK Oferuje Państwu usługę tłumaczenia przysięgłego na język angielski lub inny język obcy zaświadczenia o niekaralności. Zapraszamy do wysyłania niezobowiązujących zapytań na mail: biuro@kmk-tlumaczenia.pl

Udostępnij:

TŁUMACZENIA DLA FIRM

Tłumaczenie materiałów dla firm, znacznie różni się od zwykłego tłumaczenia. Mam na myśli tłumaczenie dla klienta nieprowadzącego działalności.

Jedną z cech, która wyróżnia takie tłumaczenie dla firm, jest specjalny tekst, podejście do tematu. Inaczej będziemy tłumaczyli tekst, który zawiera zwroty typowe w danej branży, a inaczej zwykłe CV.

Duże znaczenie mają tu szczegóły. Tłumacz na co dzień musi być dokładny i pilny, jednak w tłumaczeniach specjalistycznych, trzeba być jeszcze bardziej skupionym.

Dobry tłumacz, zanim przystąpi do pracy, przy takim tłumaczeniu, zapoznaje się z daną branżą, sprawdza dostępne materiały. Dużą pomocą, jest glosariusz, który firmy bardzo często przesyłają.
Jednak przed tymi krokami, aby tłumacz dostał zlecenie, musi zostać wybrany. To spoczywa na biurze tłumaczeń, aby klient dostał specjalistę, który będzie wiedział jak podejść do tematu. Często jest tak, że firmy tłumaczeniowe mają z klientami biznesowymi podpisane umowy, a dane zlecenia są obsługiwane przez jednego tłumacza. To ułatwia wszystkim stronom pracę.

Klientowi zależy przede wszystkim na poprawnym przetłumaczeniu i terminowym otrzymaniu wykonanego zlecenia.

Udostępnij:

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe mogą być też nazywane tłumaczeniami uwierzytelnionymi lub poświadczonymi. Wykonywane są wyłącznie przez tłumaczy przysięgłych, którzy otrzymali tytuł tłumacza przysięgłego od Ministerstwa Sprawiedliwości.

Najczęściej wykonuje się tłumaczenie dokumentów takich jak akty urodzenia, zgonu, odpisy dokumentów, dokumenty notarialne, dyplomy ukończenia studiów oraz dokumenty samochodowe. Tłumaczenie uwierzytelnione gwarantuje zachowanie wierności przetłumaczonego tekstu, ponieważ tłumacz przysięgły ponosi całkowitą odpowiedzialność za wykonanie tłumaczenia.

Jedna strona tłumaczenia uwierzytelnionego to 1125 znaków ze spacjami, strony zawsze zaokrąglane są do całości. Liczba znaków tłumaczenia przysięgłego zastała ustalona przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Tłumaczenia przysięgłe wykonywane są zarówno dla osób prywatnych, instytucji oraz firm.

Udostępnij:

Tłumacz dokumentów technicznych

Tłumaczenia techniczne mogą dotyczyć wielu dziedzin ze względu na tematykę przekładanego tekstu.

Wyróżniamy tłumaczeni:

  • prawne,
  • medyczne,
  • ekonomiczne,
  • finansowe,
  • naukowe,
  • i wiele innych.

Najpopularniejsze jednak są tłumaczenia techniczne.

Tekst techniczny, który otrzymuje agencja tłumaczeń lub tłumacz, najczęściej jest ulotką, instrukcją obsługi, podręcznikiem i wszelką inną dokumentacją, niezbędną przy wprowadzaniu do sklepów nowych technologii i urządzeń. Tłumaczenie dokumentów technicznych może stanowić spore wyzwanie, ponieważ do jego realizacji niezbędna jest precyzja, dokładność oraz specjalistyczna wiedza dotycząca danej dziedziny i znajomość specjalistycznego słownictwa.

Udostępnij:

Tłumaczenia przez internet

Biuro Tłumaczeń technicznych KMK wykonuje profesjonalne tłumaczenia przez internet. Zlecenie takiego tłumaczenia jest niezwykle proste i trwa zaledwie kilka minut.

Proces odbywa się w 4 prostych i szybkich krokach, ponieważ cenimy Państwa czas. By zamówić tłumaczenie przez internet wystarczy zeskanować i przygotować dokument. Możesz go nam dostarczyć za pomocą formularza wyceny, dostępnego na naszej stronie lub pocztą mailową na biuro@kmk-tlumaczenia.pl. Chwilę zajmuje nam ustalenie terminu i wycena. Został już tylko jeden, ostatni krok – zaakceptować warunki 🙂

Zatwierdzenie tłumaczenia, jak i zrealizowane tłumaczenie, klient otrzymuje bezpośrednio na maila.

Najczęstszymi tłumaczeniami zlecanymi przez internet są:
tłumaczenia techniczne,
tłumaczenia specjalistyczne,
tłumaczenia dokumentów biurowych,
tłumaczenie stron internetowych,
tłumaczenie medyczne.

Biuro tłumaczeń technicznych KMK zaprasza do wysyłania niezobowiązujących zapytań.

Pamiętajcie, że MAMY KOTA NA PUNKCIE TŁUMACZEŃ!

Udostępnij: