Najważniejsze pojęcia dotyczące RODO

W dniu 25 maja 2018 r. w życie weszło rozporządzenie o ochronie danych osobowych, szerzej znane jako RODO. Spółki na całym świecie musiały przekształcić obowiązujące dotychczas klauzule i zobowiązania dotyczące przetwarzania danych osobowych. W razie naruszenia obowiązujących przepisów zostałaby nałożona kara w wysokości do 10 mln euro, a w przypadku przedsiębiorstwa – do 2% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym obowiązuje kwota wyższa. Naturalnie w wyniku nowego rozporządzenia nasze biuro zalała kwestia zapytań powiązanych z powyższą tematyką. Dyrektywa unijna wprowadziła wiele zmian dotyczących zarządzania naszymi danymi osobowymi, co dotyczy nas bezpośrednio, dlatego warto znać podstawowe pojęcia w tym zakresie:

  • administrator danych – data controller (nie data administrator 😊)
    (organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę decydującą o celach i środkach przetwarzania danych osobowych)
  • data subject – osoba, której dane dotyczą
  • personal data processing – przetwarzanie danych osobowych
    (każda operacja lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych za pośrednictwem środków zautomatyzowanych)
Udostępnij:

Tłumaczenie pojęć związanych ze szkolnictwem

Często klienci potrzebują tłumaczenia suplementów do dyplomu, świadectw ukończenia edukacji lub innych artykułów naukowych. Zwłaszcza gdy mowa o uczelniach wyższych, zawsze wymieniany jest stopień naukowy uzyskany przez studenta lub stopień naukowy danego badacza/profesora. Jest to jeden z najpowszechniejszych problemów w dziedzinie translatoryki ze względu na zróżnicowany system edukacji na całym świecie. Niektóre uczelnie sporządziły natomiast własny statut w języku angielskim, w którym zawarto niezbędne informacje dotyczące najważniejszych pojęć.
Większość krajów europejskich podlega ustaleniom procesu bolońskiego, który miał na celu ujednolicenie systemu edukacji wyższej. Co w przypadku tłumaczenia dyplomu z amerykańskiej uczelni? Nie istnieją odpowiedniki tytułów naukowych dobrze znanych polskim odbiorcom, dlatego tłumacz w tym wypadku może zastosować wiele rozwiązań. Do najbardziej problematycznych tytułów należą doktorzy habilitowani oraz profesorowie zwyczajni/nadzwyczajni.
Tłumaczenie elementów wypowiedzi związanych z systemem edukacji zależy oczywiście od danego tekstu. W przekładzie literackim będziemy starać się znaleźć jak najdokładniejszy odpowiednik, żeby zapewnić dobry i zrozumiały odbiór tekstu przez czytelnika. W dokumentach oficjalnych, jak np. w dyplomach ukończenia uczelni wyższych pozostawia się uzyskane oceny „bardzo dobry”, „dobry” i stopień „licencjat” w języku źródłowym, często ku zdziwieniu studentów.

Udostępnij:

Najistotniejsze różnice w pojęciach z zakresu prawodawstwa

Tak jak wspomnieliśmy w poprzednim wpisie, tłumaczenie tekstów prawnych stawia przed tłumaczem nie lada wyzwanie. Wiedza na temat prawniczego języka źródłowego i docelowego jest niezbędna, aby dostarczyć klientowi przekład najwyższej jakości. Wiele pojęć oczywistych w języku polskim może być niejednoznaczna w języku angielskim. W języku polskim mamy umowę, natomiast w języku angielskim:
AGREEMENT vs CONTRACT
W słowniku znajdziemy tłumaczenie „umowa” przy obydwu hasłach, natomiast nie są to wyrazy bliskoznaczne. Poza niuansami językowymi uzależnionymi od kontekstu tylko jeden z tych wyrazów oznacza dokument egzekwowany na mocy prawa. „Agreement” obejmuje znacznie szersze spektrum znaczeniowe niż „contract”. Przy obydwu znaczeniach w porozumieniu biorą udział dwie lub więcej stron, natomiast „agreement” niekoniecznie oznacza, że dokument jest wiążący prawnie. To znaczenie obejmuje sytuację, gdy „umówimy” się z daną osobą np. że pożyczy nam książkę – w razie niedotrzymania słowa takiej „umowy” nie podamy przecież takiej osoby do sądu 😊 Natomiast „contract” zawsze stanowi dokument nakładający zobowiązania prawne na strony uczestniczące w umowie.

Udostępnij:

Tłumaczenia ekspresowe.

Jeżeli potrzebujesz tłumaczenia bardzo szybko to nic straconego! Nasze Biuro Tłumaczeń KMK posiada w swojej ofercie również tłumaczenia ekspresowe. Co najważniejsze, pomimo że są one w trybie express posiadają tak samo dobrą jakość! Współpracujemy z bardzo wieloma tłumaczami z doświadczeniem, co daje nam możliwość maksymalnego skrócenia terminu! Cena za takie tłumaczenie ustalana jest indywidualnie, poprzez dodanie do ceny podstawowej 30, 50 lub 100% ceny w zależności od tego, jak szybko tłumaczenie ma być wykonane.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tłumaczeniem, prosimy o wysłanie dokumentów na adres e-mail. Wycena jest bezpłatna!

Udostępnij:

Dzień kota w KMK.

Dzisiaj mamy wyjątkową okazję do świętowania kolejnego “dnia kota” w naszym biurze. Wszystkim milusińskim życzymy wszystkiego najlepszego i ściskamy ich mocno.
Jednak pomimo tego wyjątkowego dnia, nasze Biuro Tłumaczeń cały czas przyjmuje Państwa zlecenia.
Zapraszamy do składania darmowych zapytań przez nasz adres e-mail!

Udostępnij:

Co daje nam tłumaczenie stron internetowych?

Chcąc działać na rynku zagranicznym powinniśmy przetłumaczyć naszą stronę internetową. Ułatwi to współpracę z naszym kontrahentem, który może się zniechęcić, gdy zajrzy na stronę i zauważy brak swojego języka. Strona, która posiada kilka wersji językowych (zazwyczaj jest to niemiecki, rosyjski, angielski, francuski) wygląda profesjonalnie i od razu zwiększa się nasza wiarygodność, co prędzej czy później pozytywnie wpłynie na wizerunek firmy.

Nasze biuro tłumaczeń wykonuje też tłumaczenia stron internetowych. Zapraszamy do składania darmowych zapytań.

Udostępnij:

Języki w jakich tłumaczymy.

Jako specjalistyczne biuro tłumaczeń posiadamy rozbudowaną ofertę językową. Oferujemy tłumaczenia specjalistyczne i ekspresowe w językach:

-> bułgarskie
-> chorwackie
-> duńskie
-> flamandzkie
-> holenderskie
-> łotewskie
-> niderlandzkie
-> norweskie
-> portugalskie
-> szwedzkie
-> węgierskie

Ponadto mamy w swojej ofercie tłumaczenia uwierzytelnione w językach:

-> angielski
-> niemiecki
-> francuski

Zapraszamy do składania darmowych zapytań. Nasi specjaliści od Obsługi Klientów z chęcią odpowiedzą na każde pytanie.

Udostępnij:

Kiedy odbywają się egzaminy na tłumacza przysięgłego?

Wiemy już, że aby być tłumaczem przysięgłym, należy zdać egzamin Ministerstwa Sprawiedliwości. Egzaminy takie odbywają się od 2 do 3 razy w roku a ich liczba i termin zależy od liczby kandydatów. Dopiero po otrzymaniu wniosków od zainteresowanych kandydatów ministerstwo ustala termin.
Jeśli chcesz przystąpić do egzaminu na Tłumacza Przysięgłego, powinieneś wysłać wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości. Za egzamin płacisz, dopiero gdy ministerstwo wyznaczy termin, więc jeżeli w międzyczasie się rozmyślisz i zrezygnujesz, to nie ponosisz żadnych konsekwencji.

Udostępnij:

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Wbrew pozorom zostanie tłumaczem przysięgłym nie jest proste. Aby to zrobić musimy zdać egzamin pod nadzorem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. Ślubowanie, po którym zostajemy wpisani na listę tłumaczy przysięgłych możemy złożyć dopiero po zdaniu egzaminu.

Jednak to nie jedyny warunek bycia tłumaczem przysięgłym, musimy jeszcze posiadać obywatelstwo polskie, kraju członkowskiego UE, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub innego państwa- na zasadach wzajemności. Znajomość języka polskiego jest niezbędna jak i bycie absolwentem uczelni wyższej. Musimy być osobą niekaraną i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Nasze Biuro Tłumaczeń współpracuje z tłumaczami przysięgłymi. Zapraszamy do składania darmowych zapytań na naszym mailu: biuro@kmk-tlumaczenia.pl  lub lub poprzez formularz.

Udostępnij:

Najczęściej popełniane błędy część I.

Istnieją błędy uniwersalne i powszechne dla tłumaczeń na lub z większości języków obcych. Błędy te tyczą się również osób, które mają bardzo duże umiejętności językowe. Do takich błędów zaliczamy głównie: barbaryzmy, są to wyrazy, wyrażenia bądź całe konstrukcje wniesione z języka obcego, zwroty obcojęzyczne, które są niewłaściwe dla danego języka i nie mają odzwierciedlenia w języku finalnym. Solecyzm natomiast opiera się na połączeniu poprawnych wyrazów w niepoprawną kompozycję składniową. Pleonazmy, czyli wyrażenia, w których skład wchodzą wyrazy to samo lub prawie to samo znaczące.

Udostępnij: