Tłumaczenia medyczne – najtrudniejsze tłumaczenia

Tłumaczenia medyczne lub farmaceutyczne stanowią spore wyzwanie dla tłumacza.

Dlaczego?

Ponieważ taki przekład może wykonać wyłącznie osoba spełniająca określone wymagania. Tłumacz musi:

  • doskonale znać język źródłowy i docelowy,
  • posiadać specjalistyczną wiedzę medyczną, chemiczną i biologiczną,
  • znać terminologię łacińską.

Tłumacząc dokumenty z dziedziny medycyny, tłumacz musi zwrócić uwagę na specyfikę danego języka, przeznaczenie dokumentu oraz uwarunkowania kulturowe. Dokumenty dotyczące badań medycznych lub lekarstw wymagają użycia specjalistycznego słownictwa, a wszelkie objaśnienia muszą być spójne w obu wersjach tłumaczenia. Dokumenty pacjentów powinny być przetłumaczone w sposób jasny i prosty. Nie zawsze wymagana jest fachowa terminologia, ale ważne jest, by pacjent rozumiał wszystko w danym kontekście.

Co jeszcze może wystąpić w tłumaczeniach medycznych? Nazwy pochodzące z języków starożytnych oraz skomplikowane skróty. Skrót może posiadać wiele źródeł. W takim przypadku tłumacz musi się napracować, jeżeli kontekst nie objaśnia w jasny i zrozumiały sposób, o jaką chorobę chodzi.

Medycyna posiada również nazwy chorób wywodzących się od imienia i nazwiska osoby, która odkryła chorobę.

Problem? Raczej tak. Takie nazwy występują zazwyczaj tylko w jednym języku – nie chodzi o nazwę uniwersalną, która obowiązuje we wszystkich krajach. W takiej sytuacji tłumacz musi odszukać odpowiednią nazwę dla tej samej choroby, uznawanej za oficjalną w języku docelowym. Nazwa choroby przetłumaczona dosłownie i niesprawdzona przez tłumacza może spowodować poważne błędy w leczeniu pacjenta.

Tłumaczenia medyczne niosą za sobą wielka odpowiedzialność, ponieważ dotyczą ludzkiego życia. Biuro Tłumaczeń KMK w przypadku tłumaczeń medycznych zachowuje wielką ostrożność.

Udostępnij:

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe mogą być też nazywane tłumaczeniami uwierzytelnionymi lub poświadczonymi. Wykonywane są wyłącznie przez tłumaczy przysięgłych, którzy otrzymali tytuł tłumacza przysięgłego od Ministerstwa Sprawiedliwości.

Najczęściej wykonuje się tłumaczenie dokumentów takich jak akty urodzenia, zgonu, odpisy dokumentów, dokumenty notarialne, dyplomy ukończenia studiów oraz dokumenty samochodowe. Tłumaczenie przysięgłe gwarantuje zachowanie wierności przetłumaczonego tekstu, ponieważ tłumacz przysięgły ponosi całkowitą odpowiedzialność za wykonanie tłumaczenia.

Jedna strona tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków ze spacjami, strony zawsze zaokrąglane są do całości. Liczba znaków tłumaczenia przysięgłego zastała ustalona przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Tłumaczenia przysięgłe wykonywane są zarówno dla osób prywatnych, instytucji oraz firm.

Udostępnij: