ISO 17100:2015

Wybór biura tłumaczeń, cz. 4

  • Ponadto, na korzyść biura świadczy uczestnictwo w organizacji branżowej np. Polskim Stowarzyszeniu Biur Tłumaczeń PSBT lub jednej z organizacji międzynarodowych (EUATC, GALA, OASIS, tekom, EAMT).
  • Ważne jest tez, czy z biurem można podpisać umowę o poufności, jeżeli nasze materiały wymagają ochrony.
  • Z drobniejszych spraw, ale nie mniej ważnych, jest czas reakcji na zapytania.
  • Podczas pierwszego kontaktu z biurem trzeba też zwrócić uwagę jak szybko odpowiada na zapytania i wysyła oferty.

Problemowi wyboru i oceny biura tłumaczeń poświęciłam więcej miejsca. Wybór kontrahenta ma bardzo duże znaczenie dla dalszej współpracy, najczęściej długoletniej. Dobre biuro poznaje swojego klienta, przechowuje dawne tłumaczenia, dba o stałe stosowanie odpowiedniego słownictwa, może współpracować przy tworzeniu nowych dokumentów. Dla stałego klienta można przyspieszyć termin i wykonać zlecenie mimo braku formalnej akceptacji (gdy klient akurat jest w delegacji).