ISO 17100:2015

Poufność

Wszystkie teksty tłumaczone za pośrednictwem naszego biura rutynowo traktowane są jako ściśle poufne.

KMK Biuro Tłumaczeń zobowiązuje się do zachowania poufności w odniesieniu do wszystkich informacji zawartych w powierzonych materiałach.

W odróżnieniu od innych Biur Tłumaczeń na naszej stronie nie ujawniamy nawet nazw firm, z którymi współpracujemy!

Zarówno osoby zatrudnione w Biurze Tłumaczeń KMK, jak i wszyscy współpracujący z KMK tłumacze, podpisują oświadczenie o zachowaniu poufności.

Na życzenie Klienta dokumenty, zawierające informacje określone jako poufne, będą przekazywane osobie upoważnionej z zaznaczeniem „do rąk własnych”.

Na pisemny wniosek Klienta, Biuro Tłumaczeń KMK zobowiązuje się do zwrotu lub protokolarnego zniszczenia wszystkich otrzymanych nośników wraz z ich kopiami, zawierającymi informacje określone jako poufne.

Wszystkie wydruki tłumaczeń są niszczone przez autoryzowaną firmę. Poniżej przykładowy protokół zniszczenia.

W przypadku dokumentów tajnych podpisujemy klauzulę poufności dotyczącą określonych dokumentów.