ISO 17100:2015

Zarządzanie projektami

Dzięki wdrożonym od wielu lat procedurom obsługi klienta i tłumaczeń oraz zgodności niniejszych procedur z wymaganiami normy 15038:2006, Biuro Tłumaczeń KMK może zapewnić swoim klientom najwyższą jakość obsługi projektów tłumaczeniowych.

W przypadku zleceń obejmujących dużą liczbę plików, różne języki, specjalizacje i terminy, jesteśmy w stanie zorganizować sprawną realizację tłumaczenia dzięki współpracy kierowników projektów z Klientem, tłumaczami, weryfikatorami i pracownikami Działu Obsługi Klienta i Tłumaczeń.

Kierownicy projektów czuwają nad terminowością tłumaczenia i spójnością słownictwa. Zapewniają prawidłową realizację zlecenia i sprawną komunikację z klientem.

Proces obsługi projektu tłumaczeniowego obejmuje następujące etapy:

  1. Analiza plików i przygotowanie dokumentów źródłowych
  2. Wybór tłumacza/tłumaczy o odpowiednich kompetencjach
  3. Tłumaczenie (tłumacz otrzymuje wskazówki dotyczące tłumaczenia, bazy terminologiczne, glosariusze, itp. – w zależności od danego zlecenia)
  4. Weryfikacja przez drugiego tłumacza (poprawność merytoryczna, stylistyczna, interpunkcyjna)
  5. Weryfikacja przez odpowiednio przeszkolonego pracownika biura (kontrola poprawności liczb, dat, nazw własnych, itp.)
  6. Skład graficzny (o ile został uwzględniony w zleceniu)
  7. Końcowa kontrola jakości (poprawność formatu plików, układu dokumentów, spełnienie innych wymagań klienta).

W swej pracy stosujemy narzędzia CAT, które zapewniają spójność terminologiczną dokumentacji.