ISO 17100:2015

Norma ISO 17100:2015

W październiku 2016 r. Biuro Tłumaczeń KMK uzyskało certyfikat zgodnie z normą ISO 17100:2015.

Wcześniej, stosowaliśmy się do normy PN-EN 15038:2006 – Usługi tłumaczeniowe – Wymagania dotyczące świadczenia usług tłumaczeniowych, która była pierwszą normą międzynarodową dla usług tłumaczeniowych. Norma PN-EN 15038:2006 została zastąpiona przez aktualnie obowiązującą normę międzynarodową ISO 17100:2015.

Certyfikat Systemu Zarządzania wydany przez niezależną, renomowaną Jednostkę Certyfikującą Bureau Veritas Certification potwierdza wysoki poziom jakości świadczonych usług tłumaczeniowych, a także stosowanie wymaganych procedur w zakresie obsługi klienta.

Zakres certyfikacji:
Tłumaczenia z weryfikacją tekstów specjalistycznych (technicznych, medycznych i innych) z/na język angielski, rosyjski, niemiecki z wykorzystaniem najnowszych technologii (profesjonalne programy wspomagające tłumaczenie i skład tekstu, DTP, internet, intranet).

ISO 17100 – Usługi tłumaczeniowe – Wymagania dotyczące świadczenia usług tłumaczeniowych, to pierwsza międzynarodowa norma dotycząca usług tłumaczeniowych pisemnych, która została zatwierdzona przez CEN w językach angielskim, francuskim i niemieckimi i opublikowana przez ISO w dn. 24.04.2015 r.

Norma ISO 17100 została opracowana i opublikowana przez Polski Komitet Normalizacyjny w dn.10.11.2015 (jako PN-EN ISO 17100:2015) z inicjatywy i na zamówienie Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń (PSBT), do którego należy nasze biuro.

Norma podaje i definiuje kluczowe pojęcia związane z branżą tłumaczeniową, dotyczące np. cyklu pracy tłumaczeniowej, czy kontroli procesu świadczenia usługi.
Zawiera również wymogi i specyfikacje związane z zasobami ludzkimi (m.in. definiuje kwalifikacje tłumaczy i weryfikatorów), zasobami technicznymi i technologicznymi. Norma przedstawia procesy i działania wstępne (zapytanie ofertowe, umowy, przygotowanie projektu) oraz proces produkcyjny, czyli właściwe tłumaczenie wraz z weryfikacją i kontrolą końcową. Obejmuje również działania po oddaniu tłumaczenia.

Wdrożenie niniejszej Normy Międzynarodowej umożliwia także dostawcy usług tłumaczeniowych wykazanie, że konkretna usługa tłumaczeniowa jest zgodna z Normą Międzynarodową oraz że posiada on odpowiednie zasoby i stosuje procesy umożliwiające mu świadczenie usługi tłumaczeniowej, która będzie zgodna ze specyfikacjami klienta oraz innymi odpowiednimi specyfikacjami.

5/5 - (2 votes)
tłumaczenia techniczne

Skontaktuj się z nami

lub wyślij e-mail bezpośrednio  

KMK Biuro Tłumaczeń

ul. Powstańców Śląskich 1/45 | 01-381 Warszawa | woj. mazowieckie | NIP: 1180042347 | REGON: 010347150
Copyrights © 1997 – 2018 KMK Biuro Tłumaczeń. Wszystkie prawa zastrzeżone.