ISO 17100:2015

Tłumaczenia instrukcji obsługi i DTR

Tłumaczymy instrukcje obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe ze wszystkich branż technicznych. Dzięki naszemu doświadczeniu (jesteśmy na rynku od 1997 roku) tłumaczymy instrukcje zgodnie z wymaganiami inżynierów i użytkowników.

Wszystkie dokumenty tłumaczone w Biurze KMK po przetłumaczeniu podlegają weryfikacji zgodnie z wdrożoną w normą tłumaczeniową ISO 17100:2015.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem każde urządzenie i maszyna musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim czyli wszystkie urządzenia wprowadzane na rynek polski muszą mieć przetłumaczone instrukcje obsługi zgodnie z obowiązującą od dnia 29.12.2009 Nową Dyrektywą Maszynową regulującą m.in. przepisy dotyczące tłumaczenia instrukcji obsługi: „Załącznik 1, pkt.1.7.4. Wszystkie maszyny muszą być zaopatrzone w instrukcje sporządzone w oficjalnym języku lub językach wspólnotowych Państwa Członkowskiego, w którym maszyna zostaje wprowadzona do obrotu lub oddana do użytku.”

DYREKTYWA 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn
 

Państwa instrukcje obsługi i DTR przetłumaczymy fachowo i na czas!