ISO 17100:2015

Lokalizacja

Lokalizacja jest stosunkowo nowym pojęciem w branży tłumaczeń. Często jest stosowana jako synonim, jednak należy pamiętać, że lokalizacja oznacza znacznie rozszerzoną usługę językową. Podstawą lokalizacji jest tłumaczenie poszerzone o opracowanie terminologii, zapewnienie spójności nomenklatury w specyfikacjach technicznych i materiałach reklamowych czy też przygotowanie składu.
Mimo, że terminu lokalizacja początkowo używano w odniesieniu do oprogramowania komputerowego coraz częściej stosowana jest w odniesieniu do innych, dużych projektów.

Lokalizacja oprócz standardowego tłumaczenia zapewnia standaryzację słownictwa, jest niezbędna przy powtarzalnych materiałach, gdy chcemy by było stosowane identyczne słownictwo, np w instrukcji, w tłumaczeniu strony internetowej i na etykietach produktu. Lokalizacja obejmuje, więc kompleksową usługę. Usługa ta wymaga interaktywnej współpracy z klientem i częstych konsultacji.
W tego typie zaawansowanych usług tłumaczeniowych jest konieczne stosowanie nowoczesnego oprogramowania wspomagającego tłumaczenie tzw. narzędzi CAT jak również oprogramowania pomocnego w zarządzaniu projektami.

Biuro tłumaczeń KMK od wielu lat oferuje swoim klientom pełną obsługę tłumaczeniową – lokalizację.

Przy wyborze biura tłumaczeń należy wziąć pod uwagę nie tylko cenę, ale również zastanowić się nad następującymi aspektami:

Czy nasze teksty są powtarzalne?
Czy mamy dużo tekstów do tłumaczenia?
Czy w naszej firmie jest stosowane specyficzne słownictwo?
Czy chcemy otrzymywać tłumaczenia o takiej samej jakości za każdym razem?

Jeżeli na powyższe pytania odpowiedź brzmi TAK należy skorzystać z usług biura tłumaczeń zapewniającego tłumaczenia i lokalizację – czyli Biura Tłumaczeń KMK!

Sprawdź:

5/5 - (3 votes)
tłumaczenia techniczne

Skontaktuj się z nami

lub wyślij e-mail bezpośrednio  

KMK Biuro Tłumaczeń

ul. Powstańców Śląskich 1/45 | 01-381 Warszawa | woj. mazowieckie | NIP: 1180042347 | REGON: 010347150
Copyrights © 1997 – 2018 KMK Biuro Tłumaczeń. Wszystkie prawa zastrzeżone.