ISO 17100:2015

Specjalistyczne tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe obejmują:

  • sporządzanie i poświadczanie tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy, a także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń w tym zakresie, sporządzonych przez inne osoby;
  • sporządzania poświadczonych odpisów pism w języku obcym, sprawdzania i poświadczania odpisów pism, sporządzonych w danym języku obcym przez inne osoby;
 

Biuro Tłumaczeń KMK oprócz tłumaczeń przysięgłych pisemnych, m. in.:

 • dokumentów firmowych (REGON, NIP, wpis do ewidencji, KRS, faktury, umowy, raporty finansowe),
 • dokumentów skarbowych (ZUS, PIT)
 • dokumentów sądowych (protokoły, pozwy, orzeczenia),
 • dokumentów urzędowych (akty: urodzenia, zgonu, małżeństwa, rozwodowe, testamenty)
 • dokumentów rejestracyjnych samochodu (dowód rejestracyjny, umowa kupna-sprzedaży, dowód zakupu)
 • dowodów osobistych, paszportów
 • pełnomocnictw, upoważnień
 • świadectw szkolnych, dyplomów, zaświadczeń o ukończeniu kursów,
 • aktów prawnych, dokumentów unijnych,

specjalizuje się przede wszystkim w tłumaczeniach przysięgłych dokumentów specjalistycznych:

 • deklaracji zgodności,
 • certyfikatów jakości,
 • aprobat technicznych,
 • dokumentacji patentowych,
 • dokumentacji technicznych,
 • dokumentacji przetargowych,
 • kart charakterystyki,
 • dokumentacji medycznej

W przypadku tłumaczeń przysięgłych specjalistycznych wymagana jest współpraca tłumacza przysięgłego z tłumaczem-specjalistą w danej dziedzinie. Często tłumaczenia są wykonywane przez specjalistę z danej branży i jedynie poświadczane przez tłumacza przysięgłego.

Na wszystkich dokumentach przysięgłych znajduje się pieczęć tłumacza, zawierająca w otoku jego imię i nazwisko, a w środku wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych.

Na wszystkich tłumaczeniach, tłumacz przysięgły wymienia pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium. Na sporządzonych tłumaczeniach i odpisach pism znajduje się również informacja, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia lub odpisu, oraz czy tłumaczenie lub odpis jest poświadczony i przez kogo.

Tłumaczeń dokonujemy z angielskiego i francuskiego.

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego

Sprawdź:

4.9/5 - (7 votes)

Skontaktuj się z nami

lub wyślij e-mail bezpośrednio  

KMK Biuro Tłumaczeń

ul. Powstańców Śląskich 1/45 | 01-381 Warszawa | woj. mazowieckie | NIP: 1180042347 | REGON: 010347150
Copyrights © 1997 – 2018 KMK Biuro Tłumaczeń. Wszystkie prawa zastrzeżone.