ISO 17100:2015

Transport

Transport jest nieodłączną częścią gospodarki, obejmuje logistykę, floty  samochodowe czy infrastrukturę kolejową. Dlatego też Biuro tłumaczeń KMK podejmuje się tłumaczeń tekstów m. in. z zakresu:

  • infrastruktury drogowej,
  • transportu kolejowego
  • branży lotniczej,
  • i wszystkich pokrewnych.

Biuro Tłumaczeń KMK dysponuje środkami i zasobami koniecznymi do wykonania i koordynacji tłumaczenia dużych projektów technicznych, m.in. powiązanych z:

  • dokumentami spedycyjnymi,
  • projektami badawczymi (elementy infrastruktury, środki techniczne, łańcuch dostaw, itp.)

Dokumenty tego typu, tłumaczone są ze szczególną starannością i dokładnością, by zapewnić Państwu jak najwyższą jakość usług. Tłumacze techniczni posiadają wiedzę z zakresu słownictwa specjalistycznego z zakresu transportu oraz logistyki.