ISO 17100:2015

Budownictwo, architektura

Wykonywane w Biurze KMK tłumaczenia z zakresu budownictwa i architektury obejmują m.in.:

  • instrukcje obsługi maszyn budowlanych takich jak zagęszczarki jednokierunkowe i inne maszyny zagęszczające, sprzęt ciężki, wszelkiego rodzaju młoty spalinowe, urządzenia oraz akcesoria pneumatyczne i hydrauliczne, platformy, podnośniki, itp.
  • dokumentacje budowlane – dokumentacje wykonawcze i powykonawcze budynków, opisy konstrukcji, dokumentacje budowy dróg i mostów (od fazy projektowej do dokumentacji powykonawczej), CAD itp.
  • klimatyzacja i wentylacja – np.instrukcje obsługi instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnych inteligentnych budynków,
  • materiały izolacyjne – metody instalacji (np. instalacji sanitarnych), systemy automatyki budowlanej itp.
  • materiały z zakresu budowy dróg – dokumentacje przetargowe, dokumentacje budowlane przebudowy i budowy drogi,
  • systemy okiennicze,
  • systemy i instalacje przeciwpożarowe – odcięcia ogniowe, oddymianie, detektory, klasyfikacje odporności ogniowej,
  • opisy i artykuły naukowe,
  • itp.

Wyroby budowlane (cement, zaprawy, kleje, płytki etc.) zgodnie z rozporządzeniem 305/2011 od 1 lipca 2013 na terenie Unii Europejskiej  muszą spełniać warunki wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu. Rozporządzenie (dyrektywa 305/2011) tzw. CRP (Construction Products Regulation) zastąpiło Dyrektywę Budowlaną 89/106/EWG, która obowiązywała do tej pory.

Dyrektywa 305/2011 określa konieczność wykonania oceny technicznej każdego wyrobu, jak również wydania deklaracji właściwości użytkowych, dotyczącej zamierzonego stosowania wyrobu. Deklaracja właściwości użytkowych musi zawierać informacje o właściwościach oferowanego produktu z wskazaniami stosowania.

Wszyscy kontrahenci, sprzedający swoje produkty w Polsce, muszą przetłumaczyć deklaracje właściwości użytkowych wyrobów wprowadzanych na rynek. Ponieważ do tej pory tłumaczyliśmy w Biurze Tłumaczeń KMK karty charakterystyki produktu (SDS) mamy zespół tłumaczy świetnie przygotowany do tłumaczenia deklaracji. W ostatnim czasie coraz więcej tego typu tłumaczeń trafia do naszego biura.

Sprawdź:

4.8/5 - (5 votes)
tłumaczenia techniczne

Skontaktuj się z nami

lub wyślij e-mail bezpośrednio  

KMK Biuro Tłumaczeń

ul. Powstańców Śląskich 1/45 | 01-381 Warszawa | woj. mazowieckie | NIP: 1180042347 | REGON: 010347150
Copyrights © 1997 – 2018 KMK Biuro Tłumaczeń. Wszystkie prawa zastrzeżone.