ISO 17100:2015

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

W biurze tłumaczeń KMK mamy do czynienia z instrukcjami maszyn sprowadzanych do Polski jak również eksportowanych do Unii Europejskiej. Dlatego musimy mieć pewną wiedzę na temat przepisów dotyczących maszyn. Jednym z ważnych dokumentów jest tzw. nowa dyrektywa maszynowa 2006/42/WE.

Poprzednia dyrektywa 93/68/WE obowiązywała równocześnie z nową do 29.12.2009 roku. Głównym zadaniem dyrektywy jest podanie warunków jakie muszą spełniać nowe maszyny i urządzenia wprowadzane do sprzedaży po raz pierwszy.

W niniejszym blogu chcemy przybliżyć zagadnienia, których dotyczy obwiązująca dyrektywa maszynowa.

Dyrektywa dotyczy bardzo szerokiego zakresu wyrobów. Poczynając od maszyn przez zespoły maszyn połączonych i sterowanych do sprzętu wymiennego, modyfikującego maszyny i urządzeń bezpieczeństwa.

Co ciekawe jest również duży zakres wyrobów nieobjętych zapisami Dyrektywy.
Należą do nich maszyny napędzane siła mięśni człowieka, stosowane w medycynie (mające bezpośredni kontakt z pacjentami), kotły parowe, rurociągi, środki transportu i różne kategorie pojazdów (np. górnicze, leśne), maszyny wojskowe i policyjne czy też windy.

W tłumaczonych instrukcjach muszą znajdować się zasadnicze wymagania bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać maszyny (lub ich rodzaje). Załącznik I do dyrektywy obejmuje informacje dotyczące tego zagadnienia.

W odniesieniu do niektórych kategorii maszyn wymagania Dyrektywy są szczególnie dokładne. Dotyczy to maszyn stosowanych w przemyśle spożywczym, obróbki drewna czy stanowiące zagrożenie (przemieszczające się, podnoszenie ładunków i osób).

Nasi klienci, będący producentami lub dystrybutorami maszyn przygotowują instrukcje zgodnie z dyrektywą od wielu lat.
W wielu instrukcjach obsługi znajduje się stwierdzenie, że maszyna/urządzenia spełnia wymagania Dyrektywy maszynowej. Czasem na końcu instrukcji jest wydrukowana kopia certyfikatu zgodności dostarczonego przez producenta wydanego przez jednostkę notyfikowaną upoważnioną do certyfikacji. Dotyczy to szczególnie niebezpiecznych urządzeń, stanowiących większe zagrożenie dla obsługi podczas użytkowania (Zał. IV Dyrektywy Maszynowej).

W Załączniku IV Dyrektywy Maszynowej znajdują się miedzy innymi takie maszyny jak piły tarczowe i taśmowe stosowane do obróbki drewna/mięsa, pilarki, strugarki i inne maszyny do drewna, prasy, wtryskarki, maszyny do prac pod ziemią, podnośniki samochodowe (warsztaty i fabryki), konstrukcje wspierające i ochronne (dokładna lista w Zał. IV Dyrektywy Maszynowej).

Dla wyrobów produkowanych zgodnie ze zharmonizowanymi normami europejskimi EN, producent uzyskuje certyfikat zgodności po przesłaniu dokumentacji technicznej do odpowiedniej jednostki notyfikowanej, lub po przeprowadzeniu badania typu EC danego wyrobu (wg opisu w Zał. IV Dyrektywy Maszynowej).
Ta druga metoda jest konieczna w przypadku gdy produkcja nie jest zgodna z normami EN lub gdy brak odpowiednich norm.
Następnie można sporządzić deklaracji zgodności i oznaczać wyrób znakiem „CE”.

Rate this post
tłumaczenia techniczne

Skontaktuj się z nami

lub wyślij e-mail bezpośrednio  

KMK Biuro Tłumaczeń

ul. Powstańców Śląskich 1/45 | 01-381 Warszawa | woj. mazowieckie | NIP: 1180042347 | REGON: 010347150
Copyrights © 1997 – 2018 KMK Biuro Tłumaczeń. Wszystkie prawa zastrzeżone.