ISO 17100:2015

Co to jest CPR (Construction Products Regulation)?

CRP (Construction Products Regulation) inaczej tzw. Dyrektywa 305/2011 dotyczy wszystkich wyrobów budowlanych sprzedawanych na terenie Unii. Wprowadza konieczność wydawania deklaracji właściwości użytkowych każdego typu wyrobu budowlanego od 1 lipca 2013 roku. W deklaracji muszą zaleźć się informacje o produkcie, procesie produkcyjnym, właściwościach fizyko-chemicznych oraz przewidywane zastosowanie w praktyce budowlanej.
W Biurze tłumaczeń KMK tłumaczymy deklaracje właściwości użytkowych już od kilku miesięcy.