ISO 17100:2015

JAK PRACUJE TŁUMACZ

Tłumaczenie tekstów zajmuje dużo czasu. Zanim trafi on do tłumacza, musi zostać przygotowany przez pracowników biura, tak aby tłumacz nie musiał tracić czasu na obróbkę dokumentu.

Nie wystarczy sama znajomość języka – zatrudniamy najlepszych specjalistów, dlatego ważne dla nas jest, aby tłumacz znał środowisko i żargon omawianego tematu – czy to medyczne, czy techniczne.

Po przetłumaczeniu tekstu wysyłany jest do ponownej obróbki, ale na tym etapie praca tłumacza już się kończy. Każde tłumaczenie jest poddawane weryfikacji, dlatego ryzyko błędu jest mało prawdopodobne.

Tłumacze mają dużą odpowiedzialność – to ich zadaniem jest przetłumaczenie tekstu, nie tylko poprawnie, ale również w sposób zrozumiały dla klienta, czy innego czytelnika.