ISO 17100:2015

Jak wygląda obieg dokumentów w biurze tłumaczeń?

Rozpoczynając współpracę z biurem tłumaczeń dobrze wiedzieć jak wygląda obsługa Państwa dokumentów (instrukcji, certyfikatów lub umów) w biurze tłumaczeń.

W większości biur tłumaczeń są podobne etapy obsługi zlecenia:

 1. Internetowa obsługa zamówienia
  • Zapytanie od klienta, analiza tekstu, wysłanie oferty potwierdzenie oferty.
 2. Tłumaczenie tekstu
  • Powtórna dokładna analiza tekstu – wybór tłumaczy z uwzględnieniem tematyki, czasu,
  • Przy dużych zleceniach – stworzenie zespołu z kierownikiem projektu
  • Przygotowanie tekstu do tłumaczenia, zaznaczenie nietłumaczonych tabel,
  • Tłumaczenie – często poprzedzone wykonaniem glosariusza, i przygotowaniem innych materiałów pomocniczych
 3. Weryfikacja tekstu
  • Odbiór tłumaczenia od tłumacza/y
  • Sprawdzenie kompletności.
  • Uzupełnienie o nietłumaczone fragmenty np. tabele
  • Weryfikacja językowa, formalna i merytoryczna
  • Sprawdzenie czy zostały uwzględnione wszystkie sugestie Klienta
 4. Formatowanie i ewentualnie skład tekstu
  • Formatowanie tekstu (wytłuszczenia, ustawienie strona tłumaczenia do strony oryginału, etc.)
  • Skład graficzny tekstu – gdy w zamówieniu jest uwzględniony skład, zostaje wykonany w zamówionym przez Klienta formacie (np. Word, InDesign)
 5. Ostateczne sprawdzenie procesu tłumaczenia przez kierownika projektu
  • Sprawdzenie formalne
 6. Podsumowanie zlecenia
  • Obliczenie kosztu wykonanej pracy
  • Wystawienie faktury VAT
 7. Wysłanie przetłumaczonego dokumentu i faktury do Klienta.

W dobrych biurach tłumaczeń powyższe procedury są zgodne z międzynarodową normą tłumaczeniową ISO 17100:2015, lub biuro jest certyfikowane przez zewnętrzną Jednostkę certyfikacyjną a na stronie można znaleźć kopie aktualnych certyfikatów. W następnych wpisach omówimy każdy z etapów obsługi zlecenia.

Rate this post
tłumaczenia techniczne

Skontaktuj się z nami

lub wyślij e-mail bezpośrednio  

KMK Biuro Tłumaczeń

ul. Powstańców Śląskich 1/45 | 01-381 Warszawa | woj. mazowieckie | NIP: 1180042347 | REGON: 010347150
Copyrights © 1997 – 2018 KMK Biuro Tłumaczeń. Wszystkie prawa zastrzeżone.