ISO 17100:2015

Zlecenie i oferta na tłumaczenie

Po otrzymaniu zapytania od Klienta, zostaje wystawiona oferta. W każdym biurze panuje swoisty styl pracy. Czasem konieczne jest podanie danych rejestracyjnych i podpisanie umowy, czasem wystarczy wysłanie zapytania ze służbowego e-maila.
Przeważnie w odpowiedzi na e-mail pracownik biura poda wszystkie konieczne informacje.
Radzimy dokładne przeczytanie otrzymanej oferty, gdyż w różnych biurach panują różne zasady wystawiania ofert.

Cena i termin zależą od kilku czynników:
Po pierwsze: wielkości tekstu – ilość tekstu może być obliczana w różny sposób:
– na podstawie liczby stron, według liczby znaków ze spacjami podanych przez Word (Narzędziaŕ statystyka wyrazów). Jest to najczęściej stosowany sposób, standardową stroną obliczeniową jest 1500 znaków ze spacjami dla tłumaczeń zwykłych, dla tłumaczeń przysięgłych – 1125 znaków ze spacjami.
– na podstawie liczby słów – metoda stosowana w innych krajach Europejskich.
– czasem (bardzo rzadko) na podstawie standardowych linii tekstu.
Po drugie: jak szybko ma być gotowe tłumaczenie:
Stosowane są różne tryby wykonania tłumaczenia: standardowe, przyspieszone, ekspresowe, a w niektórych biurach nawet superekspres.
Zgodnie z nazwą w trybie standardowym tekst jest tłumaczony najwolniej a w ekspresie (superekspresie) najszybciej.
Po trzecie: czy mają być wykonane dodatkowe usługi na przykład skład, które zwiększają cenę i wydłużają czas realizacji zamówienia.
Po czwarte: w niektórych biurach pobierana jest dodatkowa opłata za teksty specjalistyczne (techniczne czy medyczne).

Należy wspomnieć, że nie można przygotować rzetelnej oferty na podstawie zapytania typu „mam 20 stron do tłumaczenia” – gdyż na tych 20 stronach może być 20 stron tekstu (standardowa czcionka 12 Arial) lub nawet 40 przy czcionce, 8pkt. Dlatego też biura proszą o przesłanie tekstu w celu wystawienia dokładnej oferty.
Tekst zostaje poddany analizie, podczas której podlega ocenie poziom trudności oraz możliwość realizacji zlecenia. W naszym biurze nie uwzględniamy w wycenie znaków w tabelach (liczby), które często znajdują się w dokumentach technicznych różnego rodzaju.
W szybkim czasie (ok. 2 godzin) zostaje przygotowana oferta.

W wyjątkowych przypadkach, gdy zapytanie dotyczy bardzo dużych plików lub wielu plików, czy też trudnych w liczeniu (pliki zeskanowanego tekstu .pdf/.JPG; nieedytowalne .pdf etc) wystawienie oferty może trwać dłużej. Wtedy zawsze klient zostaje poinformowany kiedy może oczekiwać oferty.

Należy pamiętać, że oferta musi zawierać informację o terminie, cenie, trybie zlecenia oraz dane Klienta.

Następnie oferta zostaje wysłana mailem do Klienta z prośba o zapoznanie się z nią i akceptację. W Biurze Tłumaczeń KMK do uruchomienia realizacji zlecenia konieczna jest akceptacja oferty przez Klienta. Akceptacją jest podpis Klienta na ofercie.

Rate this post
tłumaczenia techniczne

Skontaktuj się z nami

lub wyślij e-mail bezpośrednio  

KMK Biuro Tłumaczeń

ul. Powstańców Śląskich 1/45 | 01-381 Warszawa | woj. mazowieckie | NIP: 1180042347 | REGON: 010347150
Copyrights © 1997 – 2018 KMK Biuro Tłumaczeń. Wszystkie prawa zastrzeżone.