ISO 17100:2015

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Wbrew pozorom zostanie tłumaczem przysięgłym nie jest proste. Aby to zrobić musimy zdać egzamin pod nadzorem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. Ślubowanie, po którym zostajemy wpisani na listę tłumaczy przysięgłych możemy złożyć dopiero po zdaniu egzaminu.

Jednak to nie jedyny warunek bycia tłumaczem przysięgłym, musimy jeszcze posiadać obywatelstwo polskie, kraju członkowskiego UE, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub innego państwa- na zasadach wzajemności. Znajomość języka polskiego jest niezbędna jak i bycie absolwentem uczelni wyższej. Musimy być osobą niekaraną i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Nasze Biuro Tłumaczeń współpracuje z tłumaczami przysięgłymi. Zapraszamy do składania darmowych zapytań na naszym mailu: biuro@kmk-tlumaczenia.pl  lub lub poprzez formularz.