ISO 17100:2015

Kiedy odbywają się egzaminy na tłumacza przysięgłego?

Wiemy już, że aby być tłumaczem przysięgłym, należy zdać egzamin Ministerstwa Sprawiedliwości. Egzaminy takie odbywają się od 2 do 3 razy w roku a ich liczba i termin zależy od liczby kandydatów. Dopiero po otrzymaniu wniosków od zainteresowanych kandydatów ministerstwo ustala termin.
Jeśli chcesz przystąpić do egzaminu na Tłumacza Przysięgłego, powinieneś wysłać wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości. Za egzamin płacisz, dopiero gdy ministerstwo wyznaczy termin, więc jeżeli w międzyczasie się rozmyślisz i zrezygnujesz, to nie ponosisz żadnych konsekwencji.