ISO 17100:2015

Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego

Przesyłając tekst do tłumaczenia przysięgłego, czasem mamy wątpliwości, czy tekst będzie przetłumaczony zgodnie z oryginałem. Odpowiedzią na takie wątpliwości jest ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Określony jest w niej cały proces – od egzaminu na tłumacza, po odpowiedzialność za nierzetelne wykonanie tłumaczenia. Kim jest tłumacz przysięgły? Tłumacz, odpowiada przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej, która jest powołana przez Ministra Sprawiedliwości lub wojewodę. Dlatego tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego. Tłumacz przysięgły, po zdaniu egzaminu ustnego i pisemnego, zostaje wpisany na listę, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. On też decyduje o skreśleniu go z listy. Powody są wymienione w ustawie, a są to m.in. prawomocne orzeczenie kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, na wniosek samego tłumacza itp. Standardowo, tłumaczem przysięgłym można być do końca życia. Poza tym, że jest wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, posiada również pieczęć, którą poświadcza tłumaczenia i odpisy pism. Wydaje ją Minister Sprawiedliwości.

Rate this post
tłumaczenia techniczne

Skontaktuj się z nami

lub wyślij e-mail bezpośrednio  

KMK Biuro Tłumaczeń

ul. Powstańców Śląskich 1/45 | 01-381 Warszawa | woj. mazowieckie | NIP: 1180042347 | REGON: 010347150
Copyrights © 1997 – 2018 KMK Biuro Tłumaczeń. Wszystkie prawa zastrzeżone.