ISO 17100:2015

Redagowanie tekstu

Otrzymując tekst do przetłumaczenia, nie możemy przekazać go od razu do tłumacza. Należy go sprawdzić, poprawić błędy i przede wszystkim – sprawdzić czy wszystko jest jasne i zgodne z umową zawartą na linii klient – KMK. Czasem wysyłam do naszych klientów zapytania czy dany tekst jest kompletny, albo kiedy zachodzą jakieś wątpliwości. wszystko po to, aby byli Państwo zadowoleni ze świadczonych przez nasze Biuro usług.

Sprawdzamy czy w tekst jest poprawny językowo i stylistycznie. Poza Państwa zadowoleniem, ułatwi to tłumaczowi pracę. Wszelkie zmiany są cały czas konsultowane i kontrolowane przez kierownika projektu.