ISO 17100:2015

Tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia o niekaralności

Zaświadczenie o niekaralności jest niezwykle pomocne, gdy wybieramy się do pracy za granicą. W takim przypadku należy zadbać o tłumaczenie uwierzytelnione takiego dokumentu. Obecnie większość pracodawców prosi o takie zaświadczenie.

Zaświadczenie o niekaralności jest dokumentem, który stwierdza, iż dana osoba nie była wcześniej skazana przez sąd wyrokiem prawomocnym za popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Nie ma tutaj znaczenie, czy wyrok nałożył sąd polski, czy sąd obcego państwa.

Informacje na temat niekaralności przechowuje krajowy Rejestr Karny.

Zaświadczenie o niekaralności lub jego uwierzytelnione tłumaczenie może być wymagane w różnych sytuacjach. Do pełnienia niektórych funkcji w społeczeństwie ustawowo wymagany jest brak wpisu w Krajowym Rejestrze Karnym.

Gdzie jeszcze możesz potrzebować uwierzytelnionego tłumaczenia zaświadczenia o niekaralności?
Przy składaniu wniosku o wydanie wizy przed wyjazdem za granicę;
Przy udziale w programie pracy wakacyjnej typu Camp America;
Procedurą związaną z emigracją do innego kraju;
Udziale w procesie re rekrutacyjnym za granicę.

Należy mieć na uwadze, iż zaświadczenie o niekaralności jest dokumentem wydawanym przez organ państwowy i w takim przypadku niedopuszczalne jest samodzielne przetłumaczenie takiego dokumentu. Zająć się tym będzie musiał wykwalifikowany tłumacz przysięgły, ponieważ tylko on posiada odpowiednie uprawnienia.

Biuro Tłumaczeń KMK Oferuje Państwu usługę tłumaczenia przysięgłego na język angielski lub inny język obcy zaświadczenia o niekaralności. Zapraszamy do wysyłania niezobowiązujących zapytań.

5/5 - (5 votes)

Skontaktuj się z nami

lub wyślij e-mail bezpośrednio  

KMK Biuro Tłumaczeń

ul. Powstańców Śląskich 1/45 | 01-381 Warszawa | woj. mazowieckie | NIP: 1180042347 | REGON: 010347150
Copyrights © 1997 – 2018 KMK Biuro Tłumaczeń. Wszystkie prawa zastrzeżone.