ISO 17100:2015

Tłumaczenie zaświadczenia lekarskiego w Biurze Tłumaczeń KMK

Tłumaczenie dokumentów medycznych jest jedną z ważniejszych formalności, związanych między innymi z pracą za granicą. Przetłumaczenie takiego dokumentu zapewni nam ubezpieczenie zdrowotne oraz ułatwi sprawy socjalne.

Zaświadczenie lekarskie stanowi potwierdzenie faktycznego lub prawnego stanu rzeczy, wydawane jest na prośbę zaświadczeniobiorcy. Takie zaświadczenie może być wystawiane w różnych celach, najczęściej jest związane z działalnością zawodową lub naukową.

Tłumaczenie zaświadczenia lekarskiego wymaga od tłumacza znajomości specjalistycznego słownictwa oraz dokładności.

Biuro Tłumaczeń KMK może zapewnić Państwu terminowość wykonywanego zlecenia, doświadczenie oraz rzetelność. Biuro tłumaczeń KMK to drużyna składająca się z fachowych, certyfikowanych tłumaczy.

Biuro Tłumaczeń KMK oferuje Państwu usługę tłumaczenia na język angielski lub inny język obcy zaświadczenia lekarskiego. Zapraszamy do wysyłania niezobowiązujących zapytań na nasz e-mail.