ISO 17100:2015

Certyfikat ISO 17100:2015 – znaczenie dla klienta

Wiadomość o poddaniu się certyfikacji zgodnie z normą tłumaczeniowa przez biuro tłumaczeń świadczy o tym, że w biurze przywiązuje się rolę do prawidłowego, powtarzalnego wykonywania tłumaczeń. Jak również ma na uwadze jakość. Dla klienta nie jest ważne ile osób będzie pracowało nad tekstem, ale jest ważna dbałość o jakość usług tłumaczeniowych.
Oczywiście przy dłuższej współpracy każdy z klientów sam sobie wyrabia zdanie o jakości pracy i obsługi występującej w danym biurze. Ale na początku certyfikat daje podstawy do większego zaufania przy rozpoczynaniu współpracy.