ISO 17100:2015

Najważniejsze pojęcia dotyczące RODO

W dniu 25 maja 2018 r. w życie weszło rozporządzenie o ochronie danych osobowych, szerzej znane jako RODO. Spółki na całym świecie musiały przekształcić obowiązujące dotychczas klauzule i zobowiązania dotyczące przetwarzania danych osobowych. W razie naruszenia obowiązujących przepisów zostałaby nałożona kara w wysokości do 10 mln euro, a w przypadku przedsiębiorstwa – do 2% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym obowiązuje kwota wyższa. Naturalnie w wyniku nowego rozporządzenia nasze biuro zalała kwestia zapytań powiązanych z powyższą tematyką. Dyrektywa unijna wprowadziła wiele zmian dotyczących zarządzania naszymi danymi osobowymi, co dotyczy nas bezpośrednio, dlatego warto znać podstawowe pojęcia w tym zakresie:

  • administrator danych – data controller (nie data administrator 😊)
    (organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę decydującą o celach i środkach przetwarzania danych osobowych)
  • data subject – osoba, której dane dotyczą
  • personal data processing – przetwarzanie danych osobowych
    (każda operacja lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych za pośrednictwem środków zautomatyzowanych)
5/5 - (1 vote)

Skontaktuj się z nami

lub wyślij e-mail bezpośrednio  

KMK Biuro Tłumaczeń

ul. Powstańców Śląskich 1/45 | 01-381 Warszawa | woj. mazowieckie | NIP: 1180042347 | REGON: 010347150
Copyrights © 1997 – 2018 KMK Biuro Tłumaczeń. Wszystkie prawa zastrzeżone.