W dniu 25 maja 2018 r. w życie weszło rozporządzenie o ochronie danych osobowych, szerzej znane jako RODO. Spółki na całym świecie musiały przekształcić obowiązujące dotychczas klauzule i zobowiązania dotyczące przetwarzania danych osobowych. W razie naruszenia obowiązujących przepisów zostałaby nałożona kara w wysokości do 10 mln euro, a w przypadku przedsiębiorstwa – do 2% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym obowiązuje kwota wyższa. Naturalnie w wyniku nowego rozporządzenia nasze biuro zalała kwestia zapytań powiązanych z powyższą tematyką. Dyrektywa unijna wprowadziła wiele zmian dotyczących zarządzania naszymi danymi osobowymi, co dotyczy nas bezpośrednio, dlatego warto znać podstawowe pojęcia w tym zakresie: