Tłumaczenia dokumentów

W Biurze Tłumaczeń tłumaczymy przeróżne typy dokumentów, są to m.in.: dokumenty firmowe (REGON, NIP, wpis do ewidencji, KRS, faktury, umowy, raporty finansowe), dokumenty skarbowe (ZUS, PIT) dokumenty sądowe (protokoły, pozwy, orzeczenia), dokumenty urzędowe (akty: urodzenia, zgonu, małżeństwa, rozwodowe, testamenty) dokumenty rejestracyjne samochodu (dowód rejestracyjny, umowa kupna-sprzedaży, dowód zakupu) dowody osobiste, paszporty pełnomocnictwa, upoważnienia świadectwa szkolne, […]

Tłumaczenie umów

Oferta naszego biura obejmuje specjalistyczne teksty z dziedziny prawa. Należą do nich m.in. umowy, kontrakty i klauzule. Wśród samych umów możemy wyróżnić wiele rodzajów, które wymagają znajomości słownictwa z szeregu różnych dziedzin. Do najpopularniejszych przykładów należą umowy, z którymi spotkał się każdy z nas – umowy najmu, czy też umowy o pracę.Najważniejszą kwestią przy tłumaczeniu […]

Trudności w przekładzie tekstów prawniczych

tłumaczenia techniczne

Oferta naszego biura obejmuje specjalistyczne teksty z dziedziny prawa. Należą do nich m.in. umowy, kontrakty i klauzule. Wśród samych umów możemy wyróżnić wiele rodzajów, które wymagają znajomości słownictwa z szeregu różnych dziedzin. Do najpopularniejszych przykładów należą umowy, z którymi spotkał się każdy z nas – umowy najmu, czy też umowy o pracę. Najważniejszą kwestią przy […]

Jaka jest różnica pomiędzy tłumaczeniem zwykłym a przysięgłym?

tłumaczenia techniczne

Występują sytuacje, w których jest konieczne wykonanie tłumaczenia poświadczonego przez tłumacza przysięgłego. W większości przypadków dotyczy to tłumaczeń dokumentów urzędowych lub umów prawnych. Tłumaczenie przysięgłe jest konieczne, gdy dokument trzeba przedstawić w urzędzie, sądzie lub na przykład dołączyć do dokumentacji przetargowej. Także umowy wymagają tłumaczenia przysięgłego, gdy kontrahent musi mieć przetłumaczony dokument mający nadal znamiona […]