Problemowi wyboru i oceny biura tłumaczeń poświęciłam więcej miejsca. Wybór kontrahenta ma bardzo duże znaczenie dla dalszej współpracy, najczęściej długoletniej. Dobre biuro poznaje swojego klienta, przechowuje dawne tłumaczenia, dba o stałe stosowanie odpowiedniego słownictwa, może współpracować przy tworzeniu nowych dokumentów. Dla stałego klienta można przyspieszyć termin i wykonać zlecenie mimo braku formalnej akceptacji (gdy klient akurat jest w delegacji).