ISO 17100:2015

Zamknięcie projektu (gdy klient nie zamówił usług dodatkowych)

Tłumaczenie po skompletowaniu i ostatecznym sprawdzeniu przez kierownika projektu oraz podsumowaniu (jak powyżej) zostaje wysłane elektronicznie razem z fakturą do klienta. Ostatecznym zakończeniem zlecenia jest wystawienie faktury VAT na podstawie przetłumaczonego tekstu. W niektórych biurach jest rozliczenie za słowa, stronę oryginału, linijki etc).