ISO 17100:2015

Audyt ISO 17100 w Biurze Tłumaczeń KMK

Dnia 11 stycznia 2022 r. Biuro Tłumaczeń KMK pomyślnie przeszło audyt nadzoru II, przeprowadzony przez firmę Bureau Veritas, sprawdzający zgodność stosowanych procedur z wymaganiami normy ISO 17100. KMK utrzymuje ważność niniejszego certyfikatu już od 6 lat!