ISO 17100:2015

Dodatkowe usługi oferowane przez wybrane biuro tłumaczeń

Klienci często oczekują, że instrukcja po przetłumaczeniu będzie wyglądała tak samo jak oryginał. Jeżeli plik źródłowy da się edytować, np.w formacie Word, Excel, PowerPoint, otrzymana instrukcja musi wyglądać tak jak oryginał.
Problem występuje, jeżeli przysłany do biura tłumaczeń plik jest nieedytowalny – na przykład pdf, skan, JPG etc. W takiej sytuacji wstawienie rysunków do tekstu wymaga dodatkowej pracy a w ofercie pojawia się pozycja „skład”. Podobnie jest przypadku składu tekstu w jednym z profesjonalnych programów DTP – np. InDesign, Adobe Page Maker, Corel Ventura Publisher i QuarkXPress.