ISO 17100:2015

Podstawowe dodatkowe usługi oferowane przez Biuro Tłumaczeń

Wiele biur tłumaczeń oprócz tłumaczeń zwykłych, specjalistycznych, prawnych i ekonomicznych oferuje usługi dodatkowe takie jak:

  • Sczytanie tekstu (sprawdzenie tekstu przetłumaczonego z innym tekstem, co do kompletności. Na przykład ma to miejsce w przypadku kolejnej wersji instrukcji danego urządzenia. Brakujące fragmenty zostają przetłumaczone, a nieaktualne fragmenty usunięte. W efekcie powstaje plik nowej przetłumaczonej instrukcji zgodny z nowym oryginałem. Taka usługa (o ile odpowiednia ilość tekstu jest identyczna – ok. 75%) może być znacznie tańsza od tłumaczenia.
  • Weryfikacja tłumaczeń wykonanych przez Klienta, innych tłumaczy czy też inne biuro.
  • Skład tekstu w formacie Word do formatu pdf lub w profesjonalnych programach takich jak Quark, InDesign etc.
  • Dostosowanie dokumentów do wymagań formalnych np. dyrektywy maszynowej lub wymogów RoHS dotyczących Kart Charakterystyki Produktu (SDS czy też MSDS).

Rate this post
tłumaczenia techniczne

Skontaktuj się z nami

lub wyślij e-mail bezpośrednio  

KMK Biuro Tłumaczeń

ul. Powstańców Śląskich 1/45 | 01-381 Warszawa | woj. mazowieckie | NIP: 1180042347 | REGON: 010347150
Copyrights © 1997 – 2018 KMK Biuro Tłumaczeń. Wszystkie prawa zastrzeżone.