ISO 17100:2015

Najczęściej popełniane błędy część I.

Istnieją błędy uniwersalne i powszechne dla tłumaczeń na lub z większości języków obcych. Błędy te tyczą się również osób, które mają bardzo duże umiejętności językowe. Do takich błędów zaliczamy głównie: barbaryzmy, są to wyrazy, wyrażenia bądź całe konstrukcje wniesione z języka obcego, zwroty obcojęzyczne, które są niewłaściwe dla danego języka i nie mają odzwierciedlenia w języku finalnym. Solecyzm natomiast opiera się na połączeniu poprawnych wyrazów w niepoprawną kompozycję składniową. Pleonazmy, czyli wyrażenia, w których skład wchodzą wyrazy to samo lub prawie to samo znaczące.