ISO 17100:2015

Tłumaczenie pojęć związanych ze szkolnictwem

Często klienci potrzebują tłumaczenia suplementów do dyplomu, świadectw ukończenia edukacji lub innych artykułów naukowych. Zwłaszcza gdy mowa o uczelniach wyższych, zawsze wymieniany jest stopień naukowy uzyskany przez studenta lub stopień naukowy danego badacza/profesora. Jest to jeden z najpowszechniejszych problemów w dziedzinie translatoryki ze względu na zróżnicowany system edukacji na całym świecie. Niektóre uczelnie sporządziły natomiast własny statut w języku angielskim, w którym zawarto niezbędne informacje dotyczące najważniejszych pojęć.
Większość krajów europejskich podlega ustaleniom procesu bolońskiego, który miał na celu ujednolicenie systemu edukacji wyższej. Co w przypadku tłumaczenia dyplomu z amerykańskiej uczelni? Nie istnieją odpowiedniki tytułów naukowych dobrze znanych polskim odbiorcom, dlatego tłumacz w tym wypadku może zastosować wiele rozwiązań. Do najbardziej problematycznych tytułów należą doktorzy habilitowani oraz profesorowie zwyczajni/nadzwyczajni.
Tłumaczenie elementów wypowiedzi związanych z systemem edukacji zależy oczywiście od danego tekstu. W przekładzie literackim będziemy starać się znaleźć jak najdokładniejszy odpowiednik, żeby zapewnić dobry i zrozumiały odbiór tekstu przez czytelnika. W dokumentach oficjalnych, jak np. w dyplomach ukończenia uczelni wyższych pozostawia się uzyskane oceny „bardzo dobry”, „dobry” i stopień „licencjat” w języku źródłowym, często ku zdziwieniu studentów.

5/5 - (1 vote)

Skontaktuj się z nami

lub wyślij e-mail bezpośrednio  

KMK Biuro Tłumaczeń

ul. Powstańców Śląskich 1/45 | 01-381 Warszawa | woj. mazowieckie | NIP: 1180042347 | REGON: 010347150
Copyrights © 1997 – 2018 KMK Biuro Tłumaczeń. Wszystkie prawa zastrzeżone.